Namo Shetkari Sanman Nidhi Yojana- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा शासन निर्णय आला !

नमस्कार मित्रांनो PM किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सुद्धा सुरू करण्यात आलेल्या नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा अखेर शासन निर्णय GR आला आहे, आणि या GR मध्ये ही योजना कशा पद्धतीने राबविली जाणार आहे,कोणकोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार,नियम व अटी काय आहेत आणि शेतकऱ्यांना हप्ते कोणकोणत्या महिन्यांत मिळणार ही सविस्तर माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.

शासन निर्णय काय आहे पहा 👇

नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत दिनांक 15 जून 2023 रोजी निर्गमित केलेला हा शासन GR आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना सन 2023-24 पासून खालीलप्रमाणे राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

योजनेच्या नियम व अटी (निकष)

सदर योजनेकरिता लाभार्थी पात्रता व देय लाभासाठीचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील ;

(1) सदर योजनेकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाण म्हणून गृहीत धरण्यात येतील.

(2) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत PM किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेले व केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार लाभास पात्र ठरलेले सर्व लाभार्थी या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील.

(3) केंद्र शासनाने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी निकषांमध्ये केलेले बदल तात्काळ परिणामाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील लागू होतील.

(4) PM किसान पोर्टलवर नव्याने नोंदणी होऊन लाभ मिळालेले पात्र लाभार्थी देखील या योजनेचे लाभार्थी राहतील.

योजनेची कार्यपध्दती :-

पीएम किसान योजनेच्या PFMS प्रणालीनुसार प्रत्येक हप्ता वितरणावेळी लाभास पात्र ठरलेले लाभार्थी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील. सदर लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या पोर्टलवरून बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निधी जमा केला जाईल.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना पोर्टल प्रणाली :-

(1) पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांनाच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्याच्या निधीमधून लाभ देण्यात येणार असल्याने राज्यासाठी कृषी विभाग आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांनी संयुक्तपणे योजनेसाठी पोर्टल/प्रणाली विकसित करण्यात येईल.

(2) केंद्र शासनाच्या संमतीने पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजनांच्या पोर्टल/प्रणालीचे एकत्रिकरण करण्यात येईल,जेणेकरून अनुदान मिळण्यास पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत होणारा बदल दोन्ही पोर्टलला एकाच वेळी प्रत्येक्षात येईल.

निधी वितरणाची कार्यपद्धती :-

नमोशेतकरी महासन्मान निधी योजना’ या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेनुसार खलील वेळापत्रकानुसार लाभ पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट कृषी आयुक्त यांच्या मार्फत वितरित करण्यात येईल.

(1) पहिला हप्ता- एप्रिल ते जुलै (रु.2000)

(2) दुसरा हप्ता- ऑगस्ट ते नोव्हेंबर (रु.2000)

(3) तिसरा हप्ता- डिसेंबर ते मार्च (रु.2000)

या कालावधीत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षभरात तीन हप्ते जमा केले जातील.

Leave a Comment